Zaplecze placówki

Kameralnie, bezpiecznie, radośnie, nowocześnie…..

Siedzibą szkoły jest niezmiennie ten sam budynek od 1931 roku. W swojej historii był on wielokrotnie modernizowany i unowocześniany. Te same klasy, ta sama sala gimnastyczna, ten sam pokój nauczycielski, historia i współczesność to dzień dzisiejszy naszej szkoły. Pielęgnując tradycję, równie chętnie sięgamy po nowoczesne technologie w nauczaniu. W archiwum szkolnym zachowały się zdjęcia z pierwszych lat pracy naszej szkoły.

Inwestycje……..

W przeciągu ostatnich lat przeprowadzono w szkole szereg inwestycji. Oto niektóre z nich:
W miesiącu grudniu 2004r. zakończono rozbudowę zaplecza sportowego przy istniejącej sali gimnastycznej(zmodernizowanej w 2009r). Oddano do użytku nowe szatnie, zaplecze dla nauczycieli i instruktorów w.f.
6 grudnia 2005 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni internetowej, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działań Europejskiego Funduszu Społecznego. W następnych latach pracownia była wielokrotnie modernizowana i doposażona. Pracownia ta pełni również rolę pracowni językowej do nauki języka angielskiego i niemieckiego.
Od 1 września 2006 roku do głównego budynku szkoły została przeniesiona świetlica szkolna oraz biblioteka szkolna. W tym samym roku w bibliotece szkolnej uruchomiono Multimedialne Centrum Informacji finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2010 po gruntownym remoncie nawierzchni oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe jedno z kilku z bogatego zaplecza sportowego szkoły.

W 2011 udostępniono pięknie i przyjaźnie dla ucznia wyposażone, dodatkowe pomieszczenie z przeznaczeniem na pracę indywidualną z uczniem.

W 2012 oddano do użytku Obiekt Sportowy „Orlik” duma i radość wszystkich uczniów.

Dzień dzisiejszy….

W pięknie odnowionych salach lekcyjnych uczą się dzieci, korzystając z posiadanych przez szkołę pomocy dydaktycznych. Na wyposażeniu szkoły znajdują się nowoczesne pomoce dydaktyczne: rzutniki (w tym 5 zainstalowanych na stałe), tablice interaktywnych (4 zamontowane na stałe, 2 mobilne), wielkogabarytowy ekran, laptopy, kamera, odtwarzacze cd itp. Bogate zaplecze, dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy połączone z ofertą edukacyjną wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej to wysoka jakość w nauczaniu.

Uczniowie naszej szkoły korzystają z bogatego zaplecza sportowego: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne boisko sportowe, bieżnia, boisko do piłki plażowej, kompleks boisk Orlik, podczas zajęć wf fizycznego, imprez sportowych, a także w ramach oferty zajęć pozalekcyjnych Akademii Szkolnego Sportu. Wykorzystując warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportowych szkoła przygotowuje się do otwarcia w roku szkolnym 2012/2013 klas sportowych.