Świetlica Szkolna

Czynna we wszystkie dni nauki szkolnej od godziny 6.30 do 16.00
Kadra Świetlicy:
kierownik mgr Joanna Osadnik,
Wychowawcy:
Beata Schlegier, Karina Jaksa, Izabela Piecuch

Nr kontaktowy dla rodziców 32 450 09 15.

Opieką Świetlicy objęci są wszyscy uczniowie klas I-VI zgłoszeni przez rodziców (pobierz Kartę zgłoszenia do Świetlicy). W uzasadnionych przypadkach opieką objęci są uczniowie nie zapisani, którzy jednak z różnych powodów wymagają opieki ze strony szkoły np. uczniowie zwolnieni z dodatkowych zajęć, oczekujący na zajęcia pozalekcyjne, wymagający doraźnej opieki itp. Zajęcia prowadzone są w oparciu o roczne i miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej.

W Świetlicy istnieje możliwość zamówienia obiadów, które wydawane są od 11.45 do 14.00.

Świetlica Szkolna uczestniczy w Programach Unii Europejskiej:

1. „Owoce w szkole” Głównymi celami programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkole.
2. „Szklanka mleka”. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Aktualności i ogłoszenia:

17/09/2018 Obiady w Świetlicy Szkolnej w Tworogu.
Szanowni Państwo
Z radością informuję, że z dniem 18.09.2018r będzie można korzystać z obiadów w Świetlicy Szkolnej. Usługę cateringową prowadzić będzie firma: Romuald Wiciński, ul. Powstańców Śląskich79, 42-700 Lubliniec.
Cena obiadu 4,40.

 
03/09/2018 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
Szanowni Państwo
W zakładce dokumenty do pobrania zamieszczona jest karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej. Zainteresowanych rodziców proszę o zapoznanie się z w/w dokumentem.
Dyrektor szkoły Małgorzata Ziaja

 
13/03/2018 Przerwa świąteczna- wiosenna
Szanowni Państwo!
W okresie przerwy świątecznej szkoła i szkolna świetlica pracują w stałych godz. tj od 6.30 do 16.00.
Zapraszamy
Kierownik świetlicy Joanna Osadnik

 
15/12/2017 Praca świetlicy szkolnej..
Szanowni Państwo!
W okresie przerwy świątecznej szkoła i szkolna świetlica pracują w stałych godz. tj od 6.30 do 16.00.
Zapraszamy
Kierownik świetlicy Joanna Osadnik

 
6/09/2016 Zapraszamy do korzystania z posiłków dla uczniów
Drodzy rodzice!

Uprzejmie informujemy, że tak jak w ubiegłych latach, istnieje możliwość wykupienia obiadów dla dzieci.
Cena posiłku pozostaje bez zmian,tj.4,50 zł za obiad dwudaniowy.
Chętnych prosimy o zgłaszanie dzieci w świetlicy szkolnej.
Deklaracje do pobrania na stronie internetowej szkoły lub u wychowawców świetlicy.

Z poważaniem

kierownik świetlicy szkolnej w Tworogu
mgr Joanna Osadnik

 
23/05/2016 Wakacje tuż,tuż
ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY 'WAKACJE TUŻ, TUŻ...'

Przedmiotem konkursu jest praca na temat zbliżających się wakacji i związanych z nimi planów.
Technika wykonania pracy dowolna, format A3 lub A4.
Termin oddawania prac: 3.06.2016
Prace proszę składać u wychowawców świetlicy szkolnej.

Kategorie wiekowe:
- klasy I-III
- klasy IV-VI

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
ORAZ ŻYCZYMY WIELU CIEKAWYCH POMYSŁÓW!Joanna Osadnik

 
26/09/2015 PODSUMOWANIE ANKIETY DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W TWOROGU
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety diagnozującej oczekiwania rodziców i dzieci podczas ich pobytu w świetlicy szkolnej.

W dniach od 14-16 września 2015r. wśród rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia do świetlicy szkolnej
przeprowadzono ankietę, która obrazuje stopień zadowolenia
z zajęć. Jednocześnie wyniki pozwolą dokonać korekty w planowaniu pracy tak, aby
czas pobytu dzieci w świetlicy był w pełni wykorzystany na naukę, zabawę
i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań.
Ankietę wypełniło 33 rodziców uczniów z klas I – VI szkoły podstawowej
Oto wyniki:
1. Czy Państwa zdaniem dziecko chętnie spędza czas w świetlicy?
TAK – odpowiedziało 32 rodziców
NIE – odpowiedział 1 rodzic, jako uzasadnienie podał „brak miejsca”
2. Czy Państwa dziecko twierdzi, że zawsze może liczyć na pomoc wychowawców świetlicy?
TAK - odpowiedziało 30 rodziców
NIE – odpowiedziało 3 rodziców
3. Czy Państwa dziecko czuje się bezpiecznie podczas spędzania czasu wolnego w świetlicy?
TAK – odpowiedziało 32 rodziców
NIE – odpowiedział 1 rodzic, jako uzasadnienie podał „towarzystwo starszych dzieci”
4.Jaki rodzaj zajęć w świetlicy najbardziej odpowiada Pani/Pana dziecku ?
W odpowiedziach rodziców dominowały:
• Gry i zabawy na boisku szkolnym
• Zajęcia manualne
• Gry planszowe
• Zabawy z innymi dziećmi
• Odrabianie zadań domowych
5.Czy świetlica szkolna spełnia Państwa oczekiwania?
TAK – odpowiedziało 30 rodziców
NIE- odpowiedziało 3 rodziców, jako uzasadnienie jeden rodzic podał „brak miejsca”, dwóm osobom nie odpowiadały godziny pracy świetlicy.
Joanna Osadnik Kierownik Świetlicy Szkolnej

 
01/09/2015 Rozpoczynamy rok szkolny w Swietlicy szkolnej
Szanowni Państwo!
Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, uprzejmie informujemy, że w tym roku szkolnym świetlica czynna będzie w godz. od 6.30 do 16.00. Proszę również o wyrażenia opinii, czy godz. pracy świetlicy spełniają Państwa oczekiwania w anonimowej Ankiecie.
Kierownik Świetlicy Joanna Osadnik

 
20/04/2015 ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ
W świetlicy szkolnej przeprowadzony został konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną. Udział wzięły jedynie dzieci z klas I-III. Jury wyłoniło następujące prace:

I miejsce Milena Dramska kl. Ia
II miejsce Szymon Bal kl. Ic
III miejsce Jan Caus kl. Ic

Nagrody oraz dyplomy zostały wręczone podczas uroczystości 'Pasowania na czytelnika". Uczniowie, których prace nie zostały nagrodzone, otrzymali nagrody pocieszenia. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy oraz zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach
Joanna Osadnik

 
16/03/2015 ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ
PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONANIE KARTKI WIELKANOCNEJ O WYMIARACH 13X9 cm.
TECHNIKA WYKONANIA PRACY DOWOLNA.
TERMIN ODDAWANIA KARTEK 01 04 2015r.
PRACE SKŁADAĆ U WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY SZKOLNEJ.
KATEGORIE WIEKOWE:
KLASY I – III
KLASY IV – VI
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE!
DLA NAGRODZONYCH PRAC PRZEWIDZIANE ATRAKCYJNE NAGRODY, A DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW NAGRODY POCIESZENIA.
ŻYCZYMY WIELU CIEKAWYCH POMYSŁÓW!!!
KIEROWNIK ŚWIETLICY: JOANNA OSADNIK

 
18/11/2014 Mleko w szkole
"Jedz wszystko,
pij mleko,
a zajdziesz daleko..."
W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie w naszej szkole uczestniczą w programie "Szklana mleka" .

 
18/11/2014 Owoce w szkole..
W tym roku kontynuujemy udział w europejskim programie "Owoce w szkole". Programem objęci są wszyscy uczniowie klas I-III.
Wszystkim wielbicielom owoców i warzyw życzymy smacznego.

 
04/11/2014 Dzień dodatkowo wolny.
Szanowni Państwo!
Dzień 10.10.2014r jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć edukacyjnych. W tym dniu czynna jest Świetlica szkolna w stałych godz.pracy, organizowane są zajęcia opiekuńcze.
Dyrektor SP Tworóg M.Ziaja

 
17/10/2014 Nowy nr telefoniczny w świetlicy szkolnej
Szanowni Państwo!
Z dniem 15.10.2014 uruchomiliśmy do bezpośredniego kontaktu dodatkową linię telefoniczną w Świetlicy Szkolnej pod nr:
32 450 09 15.
Mamy nadzieję, że ułatwi to bezpośrednią wymianę informacji oraz spełni Państwa oczekiwanie w tym zakresie.
dyrektor SP M.Ziaja

 
06/10/2014 Aktualności i ogłoszenia świetlicy szkolnej


W związku ze zwiększającą się liczbą dzieci chętnych do korzystania z posiłków w szkole, zmienione zostały godziny ich wydawania. Skoordynowano wydawanie posiłków z możliwościami lokalowymi świetlicy szkolnej ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa uczniów.

Obiady wydawane są według następującego porządku:
- od godz.10.50 klasy I-III zaczynające na drugą zmianę
- od godz.11.10 do 11.25(długa przerwa) klasy IV-VI
- od godz.11.30 do 14.00 klasy I-III zaczynające na pierwszą zmianę

W ustaleniu powyższego porządku kierowano się przede wszystkim bezpieczeństwem i komfortem uczniów spożywających posiłki.


kierownik świetlicy szkolnej
mgr Joanna Osadnik

 
03/09/2014 Dofinansowanie do obiadów
Wszystkich zainteresowanych rodziców i prawnych opiekunów informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do obiadów. W tym celu należy się zgłosić do pracownika GOPS w Urzędzie Gminy w Tworogu.
Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

 
03/09/2014 Obiady w świetlicy
Szanowni Państwo
Z dniem 04.08.2014r w Świetlicy Szkolnej można korzystać z obiadów. Cena jednego posiłku 5,20zł. Osoby zainteresowane proszę o ustalenie dni i liczby zamówionych obiadów na każdy miesiąc roku szkolnego z pracownikiem świetlicy. Posiłki dostarczać nam będzie zakład gastronomiczny z Tworoga prowadzony przez P.Wicińskiego.
Zapraszamy i życzymy smacznego

 
04/06/2014 Wiosna w obiektywie
W okresie od 15.04.2014r – 05.05.2014r w świetlicy szkolnej został przeprowadzony konkurs fotograficzny pod hasłem ,,Wiosna w obiektywie”. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci sztuką fotografii oraz uchwycenie barw i piękna pory roku jaką jest wiosna.
Na konkurs dostarczono16 prac - fotografii. Została powołana komisja, która oceniła prace dzieci.
Przyznano następujące nagrody:
I miejsce – Marta Caus kl. Ia
II miejsce – Szymon Matysek kl. IIb
IIImiejsce – Szymon Spałek kl.IIb
Wyróżniono następujące prace:
Aleksandra Nakielska kl.Ia
Fabian Byszewski kl.IIb
Prace konkursowe można oglądać w świetlicy szkolnej. Wręczenie nagród, dyplomów oraz wyróżnień odbyło się podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w naszej szkole..
Wychowawcy świetlicy

 
22/04/2014 Dzień dodatkowo wolny
Dzień 2 maja 2014r jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu prowadzone są zajęcia opiekuńcze, otwarta jest Świetlica szkolna.
Dyrektor SP Tworóg M.Ziaja

 
27/02/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 20013/2014 I PÓŁROCZE.
W pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014 do świetlicy szkolnej zapisanych było 76 uczniów. W tym z klas I-III 46, a z klas IV- VI 30.
W uzasadnionych przypadkach działalnością opiekuńczą objęci są również uczniowie, którzy nie są zapisani do świetlicy. Są to dzieci oczekujące na rozpoczęcie lekcji ( 8.35; 9.30) oraz dzieci, które z różnych powodów nie uczestniczą w lekcjach religii lub są zwolnione z lekcji wychowania fizycznego, a także uczniowie oczekujący na kółka przedmiotowe i zajęcia dodatkowe.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i uczniów świetlica czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach od 7.00 do 16.00.
Świetlica szkolna zapewnia uczniom korzystanie z posiłków (obiadów). Z tej oferty w pierwszym półroczu skorzystało 62 uczniów. W tym 17 dzieci korzystało z dofinansowania posiłków przez GOPS w Tworogu.
Cena jednego obiadu wynosi 5,20 .Obiady dowożone są przez firmę kateringową, z którą została podpisana umowa.
Zajęcia świetlicowe odbywały się zgodnie z opracowanymi planami miesięcznymi układanymi w oparciu o roczny plan pracy świetlicy szkolnej. Roczny plan pracy opracowany został według zadań statutowych naszej szkoły. Wszystkie zadania statutowe dotyczące pracy świetlicy realizowane były na bieżąco.
Są to:
• Zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy
• Rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zamiłowań i zdolności
• Właściwa organizacja czasu wolnego przed i po lekcjach
• Kształtowanie nawyków higienicznych oraz kultury osobistej
• Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy z innymi uczniami, szacunku dla każdego człowieka oraz przygotowania do życia społecznego
• Pomoc w przygotowaniu zadań szkolnych oraz utrwalenie wiadomości zdobytych w szkole
• Współdziałanie z rodzicami i domem rodzinnym w zakresie spraw wychowawczych

 
09/02/2014 Unijne programy w naszej szkole
W 2014 szkoła nasza w kontynuuje udział w Europejskim programie "Owoce w szkole" i "Szklanka mleka"
Z akcji owoce w szkole korzystają uczniowie klas I-III, natomiast programem szklanka mleka objęci są wszyscy uczniowie szkoły

 
28/10/2013 Konkurs plastyczno-techniczny.
Świetlica szkolna ogłasza konkurs plastyczno-techniczny pt "Ptaki z naszych karmników". Prace przedstawiające ptaki należy składać w świetlicy do dnia 5.11.2013r. Format prac A-4, technika plastyczna dowolna. Prace powinny być opatrzne imieniem i nazwiskiem jej autora oraz klasą.
rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas wystawy ptaków w naszej szkole.
Serdecznie zapraszamy do udziału. Czekają miłe upominki i nagrody.
Więcej informacji w Świetlicy szkolnej.

 
11/09/2013 Świetlica szkolna pracuje....
Szanowni Państwo!
W roku szkolnym 2013/2014 Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7:00 do 16:00.
Zapraszamy uczniów do korzystania z posiłków. Wynegocjowana cena jednego obiadu to 5,20zł.
Zapraszamy do Świetlicy.

 
03/04/2013 Międzynarodowy Dzień Rodziny
W związku z obchodzonym 15 maja Międzynarodowym Dniem Rodziny, świetlica szkolna zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym pt. „ Moja rodzinka”.
Konkurs obejmuje prace płaskie o dowolnym formacie i wykonane dowolną techniką plastyczną.
Prace należy składać do 6.05.2013r. u wychowawców świetlicy.
Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie i przedstawienia nam Waszych wesołych rodzinek.
Z pośród otrzymanych prac wyłonione zostaną te najbardziej pomysłowe i oryginalne.
Bardzo prosimy o samodzielne wykonanie pracy !

 
03/04/2013 Światowy Dzień Zdrowia
Obchodzony 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia jest doskonałą okazją do przybliżenia naszym uczniom zagadnienia zdrowego trybu życia. Nawiązując do tego, świetlica szkolna oferuje w miesiącu kwietniu szereg zajęć propagujących zdrowe nawyki żywieniowe oraz aktywność fizyczną (pogadanki, układanie jadłospisów, prace plastyczne, filmy edukacyjne, zajęcia ruchowe).
Pragniemy uświadomić dzieciom, że to jak będą dbały o siebie teraz, z pewnością zaowocuje w przyszłości.
Serdecznie zapraszamy wszystkich podopiecznych świetlicy oraz pozostałych uczniów do udziału w zajęciach . 
20/11/2012 Nowe stawki w odpłatności za obiady w Świetlicy Szkolnej
Szanowni Państwo
Informujemy, że w związku ze zmianą firmy cateringowej dostarczającej obiady do naszej szkoły, zmianie uległa cena obiadu.
Dostawcą jest teraz PHU D. Cieśla, a cena za jeden obiad wynosi 6,50zł.
Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z jakości oferowanej usługi.

 
Konkurs świetlicowy
Świetlica szkolna zaprasza wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Złota Polska Jesień”.
Prosimy o wykonanie pracy płaskiej za pomocą dowolnej techniki plastycznej i w dowolnym formacie. Zachęcamy do udziału w konkursie i czekamy na piękne, barwne, jesienne krajobrazy, pejzaże, itp.
Prace należy składać do 9.11.2012r. u wychowawców świetlicy.
Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność prac. Bardzo prosimy o samodzielne wykonanie pracy!
Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy oraz drobne upominki.

 
Konkurs międzyświetlicowy
Konkurs międzyświetlicowy
Świetlica szkolna w Tworogu wraz z Polskim Związkiem Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych GWAREK oddział Tarnowskie Góry zaprasza chętne świetlice naszej gminy oraz gmin ościennych do wzięcia udziału w Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym. Organizacja konkursu ma ścisły związek z wystawą ptaków organizowaną w Szkole Podstawowej w Tworogu w dniach 17-18.11.2012r. , w godz. od 9.00 do 16.00.
Konkurs obejmuje dwa rodzaje prac:

1. Ptaki egzotyczne- praca plastyczna płaska, technika dowolna
2. Ptaki w naszych ogrodach- praca przestrzenna, makieta, technika dowolna

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci zapisane do świetlicy szkolnej.

2. Wiek uczniów
- I kategoria wiekowa kl. I-III
- II kategoria wiekowa kl. IV-VI

3. Format pracy A4, A3
- każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę
- praca musi być wykonana indywidualnie, prace zbiorowe nie będą oceniane
- prace poza określonym formatem nie będą ocenianie

4. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko dziecka, klasa, adres i numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela.

5. Termin składania prac 15.11.2012. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich ul. Szkolna 15, 42-690 Tworóg,
tel. 32 285 73 69 z dopiskiem ,, Konkurs plastyczny- świetlica szkolna ”
Bardzo prosimy o samodzielne wykonanie pracy !
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w drugim dniu wystawy, tj.18.11.2012.
Za wszystkie nadesłane prace uprzejmie dziękujemy.