Socrates Comenius


„Better Tourism, Better Future”- “Lepsza Turystyka, Lepsza Przyszłość”, to temat projektu, który w Szkole Podstawowej w Tworogu będzie realizowany w okresie od 01.08.2011 do 31.07.2013 roku.

O programie

Partnerski Projekt Szkół Comenius jest jednym z czterech programów sektorowych Unii Europejskiej „Uczeni się przez całe życie”. Jest on adresowany do szkół , przedszkoli, studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli i jednostek terytorialnych, w obszarze edukacji, a także do innych organizacji działających w obszarze edukacji na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Realizacja tego projektu polega przede wszystkim na wymianie uczniów i nauczycieli w obrębie szkół różnych krajów.

Cel projektu

Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienie ich wartości. Istotnym celem jest również pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do osobistego rozwoju. Realizując projekt będziemy kształtować poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, promując walory turystyczne regionu i Polski.

Europejscy partnerzy:

Turcja-Amasya- koordynator projektu, Hiszpania – Vigo, Szwecja - Atvidaberg, Bułgaria - Pernik, Łotwa - Vandzene, Polska - Tworóg

Spotkania:

Vandzene,Łotwa 03.06.2013-09.06.2013

Spotkanie w łotewskiej szkole było ostatnim, w planowanych mobilnościach naszego projektu. Gospodarzem spotkania była szkoła pracująca w pięknym historycznym obiekcie, związanym z ziemią łotewską. były warsztaty, plecenie wianków i gotowanie tradycyjnych potraw.
W części konferencyjnej omówiono projekt, a koordynatorzy dokonali ostatnich podsumowań i ustaleń w związku z przygotowaniami szkól do pisania raportu końcowego.
Żegnamy pienna Łotwę, i wyjeżdzamy z nadzieją powrotu do przyjaciół i pięknych miejsc.

Spotkanie w Szwecji

To już piąte spotkanie szkół partnerskich Comeniusa. Tym razem w dniach od 02.05.2013 do 09.05.2013 r gościła nas szkoła w Atvidabergu w Szwecji.
Zachwycająca przyroda, ład i porządek, a w szkole piękne pracownie zajęć technicznych, zajęć praktycznych, zajęć kuchennych.
Spotkaliśmy się z gościnnością, a nasi uczniowie mieszkający w rodzinach szwedzkich zostali bardzo serdecznie przyjęci.

Szkolny konkurs Better Tourism, Better FutureW maju odbył się szkolny konkurs na plakat związany z projektem Comenius - Better Tourism, Better Future. I miejsce zdobyła praca Karoliny Lis z kl. Vb

Tworóg, Polska 05.12.2012 - 11.12.2012

To już czwarte spotkanie w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Comeniusa LLP. Szkoła nasza gościła uczniów i nauczycieli z Turcji, Bułgarii, Hiszpanii, Szwecji i Łotwy. Dużo radości, wiele języków, zabawa i nawiązane przyjaźnie to klimat tego spotkania. Goście uczestniczyli w uroczystościach szkolnych, odwiedzili Urząd Gminy, Przedszkole w Tworogu,Technikum Leśne i Nadleśnictwo w Brynku, gościli również w BS w Tworogu. Byli z wycieczką w Tarnowskich Górach, Częstochowie, Wrocławiu, Katowicach, Oświęcimiu i Krakowie. Na pytanie co najbardziej podobało im się w Polsce powiedzieli: "Polskie dzieci, radosne i rozśpiewane...".

Wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom, sponsorom, składam serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu wizyty.
Dyrektor szkoły

Pernik, Bułgaria 17.10.2012 - 23.10.2012

Czterech uczniów i czterech nauczycieli brało udział w spotkaniu w bułgarskiej szkole. Uczniowie nasi mieszkali w rodzinach bułgarskich kolegów. Ze strony gospodarzy spotkała nas wielka życzliwość i gościnność, za którą bardzo dziękujemy. Bułgaria zachwyciła nas wspaniałymi obiektami historycznymi, egzotyczną kuchnią i otwartością jej mieszkańców. Mamy nadzieję ponownie odwiedzić naszych nowych przyjaciół.

Vigo, Hiszpania 17.04.2012 - 25.04.2012

Vigo to piękne miasto położone nad Atlantykiem w Hiszpanii. Trzech nauczycieli i trójka uczniów odwiedziła szkołę w Vigo, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem wizyt. Wszystko co zobaczyliśmy i degustowaliśmy, było dla nas egzotyką i wspaniałą przygodą. Z prawdziwym wzruszeniem oglądaliśmy przygotowany przez uczniów z hiszpańskiej szkoły program poświęcony Polsce. Nasze słodycze, które zawieźli nasi uczniowie zrobiły furorę. Nawiązane przyjaźnie, wymiana doświadczeń i klimat spotkania będzie dla nas wspaniałym wspomnieniem.

Amasya, Turcja 19.10.2011 -26.10.2011

Grupa nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyła w pierwszym spotkaniu szkół partnerskich realizujących projekt LLP Comenius pt "Lepsza turystyka, lepsza przyszłość". Gospodarzem spotkania była turecka szkoła koordynująca projekt. W trakcie wizyty odwiedziliśmy szkoły, poznaliśmy system edukacji obowiązujący w Turcji. Urzeczeni jesteśmy wielką życzliwością i gościnnością naszych tureckich przyjaciół.