Rada Rodziców (2018 / 2019)

Prezydium Rady Rodziców

przewodnicząca: Ewelina Szyguła
z-ca przewodniczącej: Barbara Ignasiak
sekretarz: Barbara Król
skarbnik: Anna Caus, Ewa Watoła

Komisja Rewizyjna

Tomasz Czaja
Witold Majsterkiewicz
Maja Kandzia

Rada Rodziców, dyrekcja SP Tworóg zaprasza wszystkich rodziców do włączenie się w pracę na rzecz szkoły. Przed mami wiele imprez i uroczystości o których będziemy Państwa na bieżąco informować. Zapraszamy!

Szanowni Rodzice! Informujemy, że wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na numer konta w Banku Spółdzielczym w Tworogu podanym poniżej:


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich:
98 8466 0002 0000 0895 2000 0002

Wiadomości:

11/01/2019 Zbawa Karnawałowa...
Rada Rodziców SP Tworóg zaprasza do udziału w zabawie karnawałowej, która odbędzie się 9 lutego 2019 o godz. 20.00. w Dębowej Barci. Cena biletu:180zł od pary. W cenie biletu kawa, herbata,ciepła kolacja i zimna płyta. Punkty sprzedaży biletów: sekretariat szkoły SP Tworóg, Biblioteka Tworóg, Kwiaciarnia "U Majki". W zakładce dokumenty do pobrania plakat z szczegółowymi informacjami.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Rada Rodziców

 
14/12/2018 Pomoc dla małego Bruna...
Każdy z nas ma swoją drogę,
Moja jest trochę trudniejsza.
Ale się nie poddam.
Mam siłę, nadzieję i wiarę.
Potrzebuję tylko Twojej pomocy, żeby było pięknie..."
Każda forma rehabilitacji zwiększa szanse małego Bruna na przystosowanie się do otaczającej rzeczywistości. Jego rodzice szukają pomocy w zdiagnozowaniu choroby...
Na apel małego chłopca i jego rodziców odpowiedzieli nasi rodzice. Okazali zrozumienie, serce, wrażliwość rodzica..
Podczas przedświątecznego spotkania rodziców przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewelina Szyguła przekazała rodzicom Bruna zebrane środki.
Szanowni Państwo!
Bardzo, bardzo dziękuję za okazane serce, to ważne pamiętać o innych. To ważne żeby nasi uczniowie wiedzieli, że pomagać innym to znaczy nieść dobro i radość....
Dziękuję
Małgorzata Ziaja Dyrektor SP Tworóg

 
06/12/2018 Pismo do wójta
Zapraszamy do zapoznania się z pismem skierowanym do pana wójta Eugeniusza Gwoździa, a dotyczącym planowanej rozbudowy szkoły. Pismo w pełnym brzmieniu znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania.

 
14/11/2018 Dziękuję wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły.
Szanowni Państwo!
Pragnę podziękować wszystkim rodzicom za włączenie się w organizację Marcińskiego spotkania. Podziękowanie składam na ręce Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Eweliny Szyguła koordynującej organizację corocznych obchodów.
Bez Państwa udziału, aktywności, otwartego serca ta piękna uroczystość nie miałaby takiego wymiaru.
Dziękuję!
Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

 
10/10/2018 Zebranie Rady Rodziców
Szanowni Państwo
Zapraszam na spotkanie Rady Rodziców w Tworogu dnia 23.10.2018r o godz 17:30, w Brynku dnia 24.10.2018r 17:30.
Dyrektor SP Tworóg
Małgorzata Ziaja

 
04/10/2018 Podsumowanie ankiet diagnozujących dla rodziców SP Tworóg z Oddziałami Gimnazjalnymi

We wrześniu 2018 r. przeprowadzono wśród rodziców Szkoły Podstawowej w Tworogu z Oddziałami Gimnazjalnymi ankietę diagnozującą dotyczącą oczekiwań rodziców związanych z rodzajem współpracy, podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć oraz organizowaniem wsparcia na terenie szkoły. W badaniu brało udział 184 rodziców. Osoby badane miały możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi oraz dopisania własnych propozycji.

Czy Pana(i) zdaniem nasza szkoła spełnia Państwa oczekiwania co do realizacji zadań wychowawczych i edukacyjnych?

• Tak - 177
• Nie – 5

Jakie zagadnienia związane z profilaktyką Pana/(i) zdaniem wymagają rozszerzenia i wzbogacenia w naszej szkole? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź krzyżykiem:
• Agresja - 71
• Uzależnienia (papierosy, alkohol, narkotyki) - 38
• Wagarowanie - 7
• Stres – 64

Czy wzięliby Państwo udział w zajęciach z profilaktyki organizowanych przez szkołę? Jeśli tak, to w jakich?
• Tak – 24 (agresja, uzależnienia, profilaktyka otyłości, zdrowe odżywianie, radzenie sobie stresem, uzależnienia od gier komputerowych i mediów elektronicznych, relacje rówieśnicze, dobre wychowanie dziecka, zdrowa żywność, stres, tolerancja, ograniczenie agresji w relacjach rówieśniczych).
• Nie – 33

Jaka forma najbardziej by Państwu odpowiadała? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź krzyżykiem:
• Jednorazowa pogadanka na określony temat (w trakcie wywiadówki) - 79
• Warsztaty dla rodziców ( zajęcia grupowe, np. 2-3 dniowe w godzinach popołudniowych, oparte na części teoretycznej i praktycznym ćwiczeniu zachowań w różnych trudnych sytuacjach) - 6
• Cykliczne spotkania, dwa razy w semestrze (wymiana informacji między wychowawcą i rodzicami) – 40
• Jeden ankietowany odpowiedział, że zajęcia wyjazdowe

Jakie obszary własnego rozwoju jako rodzice chcieliby Państwo poszerzać. Proszę zaznaczyć właściwe:
• Umiejętność komunikowania się - 54
• Ćwiczenie asertywnych zachowań - 40
• Praca nad własnymi emocjami – 34

Proszę podać inne propozycje lub pomysły, jakie nasunęły się Państwu w trakcie wypełniania niniejszej ankiety:
• Uzależnienie od komputera i telefonu komórkowego;
• Budowanie umiejętności pracy zespołowej.
Ankietę przeprowadziły i przygotowały analizę pani Aneta Kaszuba i Hanna Penz

Wyniki ankiety zostaną w sposób szczegółowy omówione podczas najbliższego zebrania Rady Rodziców
Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

 
28/09/2018 Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Szanowni Państwo
Dnia 27.09.2018r ustalony został skład Prezydium Rady rodziców na rok szkolny 2018/2019. Wybory przeprowadzono w oparciu o obowiązujący Regulamin Rady rodziców.
Ustępującej Radzie kierowanej przez Panią Justynę Ferdin bardzo dziękujemy za rok bardzo dobrej pracy, zaś nowej Radzie gratuluję zaufania i życzę powodzenia...
Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

 
20/09/2018 Ubezpieczenie szkolne uczniów.
Szanowni Państwo
Rada Rodziców po zapoznaniu się z ofertami firm ubezpieczeniowych rekomenduje do ubezpieczenia szkolnego na rok szkolny 2018/2019 ofertę firmy AVIVA wariant III . Składka ubezpieczeniowa wynosi 40,00 zł z sumą ubezpieczenia 20.000/24.000. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się w zakładce d0kumenty do pobrania. Przypominamy, że ubezpieczenia nie jest obowiązkowe.
Przewodniczący Rady Rodziców

 
10/09/2018 Zebranie Rady Rodziców
Szanowni Państwo
Zapraszam na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 27 września 2018r o godz 17:oo w Szkole Podstawowej w Tworogu ul. Szkolna 15. W porządku spotkania min: sprawozdanie przewodniczącego Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, wybory Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.
Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

 
05/06/2018 Dziękujemy..
Wszyscy uczniowie dziękują Radzie Rodziców za przygotowanie nagród, słodkiego poczęstunku, niespodzianek...to była wspaniała zabawa i dobry czas..
Dziękujemy!

 
03/04/2018 Profilaktyka przemocy w rodzinie

Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z materiałami przekazanymi przez panią Aleksandrę Bregułę - Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, poruszającymi problem przemocy w rodzinie:
1. „Przemoc w rodzinie – sytuacja osób doznających przemocy”
2. „Jak radzić sobie z przemocą? – Poradnik dla osób doznających przemocy”
3. „Zatrzymać i zrozumieć przemoc w rodzinie”
4. „Nadużywanie alkoholu a problem przemocy w rodzinie”
Broszury z wyżej wymienionymi materiałami znajdują się na regale z ulotkami przy szatni w SP Tworóg
Pedagog szkolny Aneta Kaszuba

 
13/03/2018 ROZLICZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TWOROGU na rok szkolny 2017/2018
ROZLICZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TWOROGU
na rok szkolny 2017/2018

okres rozliczeniowy od 01.-9.2017-28,02.2018/ rozliczenie dotyczy klas I-VI/

Wpłaty klasowe :

Klasa I A - 165.00zł
Klasa I B - 330.00zł
Klasa II - 280.00zł
Klasa III A - 120.00zł
Klasa III B - 70.00zł
Klasa IV A - 110.00zł
Klasa IV B - 240.00zł
Klasa IV C - 420.00zł
Klasa VA - 200.00zł
Klasa V B - 40,00 zł
Klasa VI A - 20,00 zł
Klasa VI B - 48,00 zł
RAZEM 2 043,00zł


WPŁYWY:
2 043,00 zł wpłaty rodziców na Rady Rodziców
483,32 zł nadpłata Dzień Dziecka
1 200,00 zł wpłata darowizny ZUK Tworóg Sp. z o.o- dotacja celowa
200,00 zł wpłata darowizny DREWTAR- dotacja celowa
200,00 zł wpłata darowizny na zespół Tworożanie – Nadleśnictwo Brynek – dotacja celowa
700,00 zł wpłata na pokaz historyczny- dotacja celowa
478,36 zł obchody św. Marcina
5 304,68 zł RAZEM

WYDATKI
163,50 zł rozpoczęcie roku szkolnego
110,00 zł kwiaty Mirosława Minor
700,00 zł pokaz historyczny dla wszystkich uczniów szkoły
172,70 zł pokaz historyczny
1 000,00 zł nagrody na konkurs ekologiczny- dotacja celowa
600,00 zł wycieczka Tworożan- koszty pokryte z dotacji celowej
200,00 zł wiązanki na Dzień Nauczyciela i Pasowanie na ucznia
478,36 zł obchody św. Marcina
3 424,56 zł RAZEM


Stan początkowy: 4.100,66 zł
Suma z wpływami: 9.405,34 zł
Stan kasowy na dzień 28.02.2018 – 5.980,78

 
20/12/2017 Rada Rodziców życzy..
Za nami pierwsze miesiące pracy szkoły w dwóch oddalonych od siebie blondynkach. Nowa rzeczywistość, nowe wyzwania, nowe plany na rozbudowę szkoły.
Pragnę wspólnie z Radą Rodziców podziękować za pracę, zaangażowanie, za twórcze pomysły, za serce, za życzliwość, życząc prawdziwie rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w nadchodzącym 2018 roku wszystkim rodzicom naszych uczniów.

Rada Rodziców i Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

 
03/11/2017 Tańce i zabawa...Babski Comber 3
Sołtys i Rada Sołecka, Rada rodziców Szkoły Podstawowej w Tworogu zaprasza na Babski Comber 3. Spotkanie prowadzi Edward Dworniczek, a zabawa odbędzie się 18 listopada o godz. 19. Cena biletu 50zł.
Zapraszamy Rada Rodziców SP Tworóg

 
28/10/2017 Łańcuch serc Św. Marcina - Bądż dobty jak Św. Marcin

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Tworogu z Oddziałami Gimnazjalnymi w Brynku, Gminne Przedszkole w Tworogu, Sołtys Tworoga, Sołtys Brynka, Sołtys Nowej Wsi i Sołtys Kotów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, OSP Tworóg i OSP Koty serdecznie zapraszają 10.11.2017 r. na uroczyste obchody Dnia św. Marcina pod hasłem „Bądź dobry jak św. Marcin”. W programie uroczystości przewidziano:
- Mszę św. o godz. 17.00 w kościele pod wezwaniem św. Antoniego w Tworogu
- inscenizację przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej w Tworogu
- przemarsz ulicami Tworoga do Gminnego Ośrodka Kultury
- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Sceny z życia św. Marcina”
Imprezie towarzyszyć będą;
- degustacja rogali marcinkowych oraz ciast, kawy, herbaty i chleba z „tłustym”
- pieczenie kiełbasy przy ognisku
- kiermasz rękodzieła połączony z licytacją prac wykonanych przez uczestników warsztatów plastycznych „Zabawa w artystę”, odbywających się w GOK-u w Tworogu
- przejażdżki konne
Pieniądze ze sprzedaży ciast i napojów oraz licytacji obrazów przeznaczone zostaną na leczenie i wieloprofilową rehabilitację mieszkanki Kotów – Karoliny Kimla.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 
15/09/2017 Spotkanie Rad Rodziców
W dniach 12.09.2017 i 13.09.2017 miały miejsce spotkania Rad Rodziców. Głównym pkt spotkania było sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z pracy za rok szkolny 2016/2017. Wśród nowo wybranej Rady Rodziców SP Tworóg wybrano przedstawicieli, którzy przygotują zmiany w Regulaminie Rady Rodziców, dostosowując do obowiązującego Prawa Oświatowego. Kolejne spotkanie Rady Rodziców dnia 27.09.2017r w SP Tworóg o godz 17.00, na które serdecznie zapraszam.
Pragnę również bardzo serdecznie podziękować ustępującym Prezydium Rady Rodziców za dotychczasową, wspaniałą współpracę.
Małgorzata Ziaja Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tworogu.

 
19/05/2017 Rozliczenie końcowe konta RR za rok szk. 2016/2017
Szanowni Państwo
Wzorem lat ubiegłych przekazujemy rozliczenie konta RR za rok szk. 2016/2017 na dzien 15.05.2017r

Dochody:
Babski Comber 1482.68
Nagroda z Koła Łowieckiego: „Akcja zbierania żołędzi” 300,00
Składki na Komitet Rodzicielski 2845,00
Darowizna zwrotu podatkowego Towarzystwa. Ubezpieczeniowego WARTA 860,16
Kiermasz szkolny w GOK-u 305,00
Dochody razem 5792,84
Rozchody:
Dzień Nauczyciela; Pasowanie na Pierwszaka 276,17
Pieczątka RR 54,00
Wydatki okolicznościowe: pogrzeb 91,26
Wiązanki: „Zielona pracownia” 60,00
Teatr dla dzieci: otwarcie biblioteki 1100,00
Cukierki na otwarcie biblioteki 67,38
Kwiaty od RR dla biblioteki 200,00
Nagroda pieniężna.: Akcja zbierania żołędzi” 100,00
Marcinki: nagrody konkursowe 354,00
Mikołaj: czekolady 420,00
Mistrzostwa w Brydżu, Konkurs Pieśni Patriotycznych: nagrody 362,00
Słodycze świąteczne i Jasełka 770,00
Pączki dla uczniów (Tłusty Czwartek i rozpoczęcie Projektu) 312,00
Automat do waty cukrowej 777,00
Koncert muzyczny w szkole 800,00
Wydatki razem 5743,81

Dochody netto razem 49,03
Nadpłata za ubiegły rok 5803,31
Inne obroty bankowe 59,82

Stan Konta RR z 17.05.2017 5912,16


 
11/03/2017 Reforma, reforma...
Szanowni Rodzice

W związku z wprowadzaną reformą edukacji, przedstawiciele Rady Rodziców działającej w naszej Szkole otrzymali zaproszenie z Kuratoriom Oświaty na spotkanie poświęcone projektowanym zmianom w strukturze szkolnictwa, które odbyło się 28 lutego 2017 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach.
W ramach spotkania przedstawiono szereg informacji o planowanych zmianach, które są ogólnie dostępne na internetowej stronie MEN-u.
Przedstawiciele RR z powiatu tarnogórskiego wypowiadali się na ich drążące tematy a problemów, nie tylko tych związanych z obecną reformą, jest wiele. Ich podstawową przyczynę stanowi wszechobecny brak środków finansowych. Gminy pozostawione są sobie z problemami dotyczącymi dofinansowania koniecznych zmian. Uwierzcie Państwo, że niektórym powodzi się znacznie gorzej niż nam a wśród rodziców panuje poczucie zagrożenia, z powodu obaw o likwidację placówek i nie tylko… Założenia, przemówienia i obietnice są nic nie warte, jeśli nie popierają ich czyny.
Plan rozbudowy naszej szkoły jest już powszechnie znany i głośny. W Powiecie chwali się obrotność Gminy Tworóg, która to wyłącznie obciążona będzie planowanymi inwestycjami w szkole. Te, które mamy za sobą, również zawdzięczamy Państwa inicjatywom społecznym, ich zrozumieniu przez pewne Organy, zaangażowaniu Dyrektorów placówek, Nauczycieli oraz innych, nam przychylnych osób, wierzących jeszcze w siłę wspólnego oddziaływania.
Szanowni Państwo, mamy przed sobą wiele zmian. Nasze dzieci będą ich świadkami i to nie tylko z powodu oczekujących nas prac budowlanych. Część z nich będzie zmuszona opuścić na okres rozbudowy ten budynek i kontynuować naukę w jeszcze obecnym i jakże poważanym, „wygasającym” Gimnazjum. Jak zawsze, czas pokaże, kto miał w tym wszystkim rację. Naszą racją są nasze dzieci, więc pokazujmy im świat jak najbardziej poprawny i zgodny, na resztę, nieuniknioną, mają jeszcze czas.

Serdecznie pozdrawiamy – Rada Rodziców SP w Tworogu


 
05/02/2017 Sprawozdanie za I okres roku szkolnego 2016/2017
Dnia 31.01.2017r podczas zebrania Rady Rodziców dokonano podsumowania pracy , omówiono stan finansów, ustalono plany na najbliższe tygodnie. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z stanu finansów za I semestr roku szkolnego 206/2017. Zapraszamy na kolejne spotkanie.
Rada rodziców, Dyrektor SP Tworóg

 
04/02/2017 Rodzice wspólnie z uczniami wspomagają dzieci z Afryki
1/2017 Spotkanie z misjonarzem Ojcem Józefem Mazurem [usuń]
Dnia 11.01.2016 odwiedził naszą szkołę misjonarz Ojciec Józef Mazur. To wyjątkowe spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym kolędowaniem. Gościa powitali przedstawiciel Rady Rodziców Pani Mirosława Minor, z-ca wójta Pan Klaudiusz Wieder, dyrektor szkoły Małgorzata Ziaja oraz gromkimi oklaskami wszystkie zebrane dzieci.
Nasz gość pięknie opowiadał o swojej pracy i codziennej posłudze wśród mieszkańców dalekiej Liberii. Dzieci z wielką uwagą i zainteresowaniem oglądały zdjęcia i wsłuchiwały się w każde słowo naszego misjonarza, jak go nazywają wujka Józefa Mazura.
Rodzice przekazali środki zebrane podczas sobotniego śląsko-góralskiego kolędowania. Na pamiątkę spotkania Ojciec Mazur przekazał nam piękną rzeźbę nosorożca żyjącego w Afryce...
Spotkanie przepełnione wzajemną sympatią i wzruszeniem zakończone zostało zapewnieniem o pamięci i kolejnych spotkaniach.
Do zobaczenia...

 
04/02/2017 Rozliczenie finansów Rady Rodziców za I semestr Roku Szkolnego 2016/2017
Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z stanem finansów Rady Rodziców za I semestr roku szkolnego 2016/2017.
W zakładce dokumenty do pobrania jest szczegółowe rozliczenie.
Rada Rodziców

 
23/09/2016 SZKOLNY KONKURS "W pogoni za żołędziami "


Szanowni Rodzice,
W związku z niniejszym konkursem bardzo prosimy o udzielenie wsparcia i o udzielenie pomocy uczniom klas młodszych w zbieraniu
i dowożeniu żołędzi do szkoły.

REGULAMIN:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas I - VI Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu.
2. Klasy przystępujące do konkursu zbierają żołędzie gromadząc je w przewiewnych workach lub kartonach.
3. Każdy worek lub karton powinien być opisany np. „III a”. Zaznacza się, że nieopisane worki będą doliczane do wyniku klasy, która zebrała najmniej żołędzi.
4. Termin rozpoczęcia konkursu wyznacza się na dzień 26.09.2016r., a zakończenia
i rozstrzygnięcia na dzień 12 października 2016r.
5. Do szkoły można przynosić zgromadzone żołędzie od poniedziałku do środy i składować w wyznaczonym miejscu. Żołędzie przyniesione w czwartek i piątek nie będą przyjmowane.
6. Zebrane żołędzie będą ważone komisyjnie przez koordynatora konkursu, szkolny samorząd uczniowski oraz przedstawiciela koła łowieckiego na podwórku szkolnym podczas piątej lekcji w kolejne środy: 28.09.2016r, 5.10.2016r i 12.10.2016r.
7. Wyniki zostaną upublicznione po każdorazowym ważeniu i odbiorze żołędzi.
8. Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Marlena Ziaja.
9. Należy stosować się do wszystkich uwag i poleceń organizatora.
10. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu.

CELE KONKURSU:
Konkurs ma na celu propagowanie spędzania wolnego czasu w aktywny sposób poprzez spacery i przebywanie na świeżym powietrzu. Uświadomienie uczniom konieczności pomocy zwierzynie leśnej. Zadowolenie z osiągniętego sukcesu poprzez wspólną pracę całej klasy.


SPONSORZY:

 Koło Łowieckie nr 3 „Knieja” Gliwice


PRZEWIDZIANE NAGRODY:

 Nagrody pieniężne dla trzech klas, które nazbierają najwięcej kilogramów żołędzi.
 Klasa, która zajmie pierwsze miejsce pojedzie na wycieczkę do lasu zakończoną ogniskiem i prelekcją myśliwego.
koordynator konkursu Marlena Ziaja

 
20/09/2016 Zapraszamy do wspólpracy w nowym roku szkonym..
SZANOWNI RODZICE

Zgodnie z tradycją naszej szkoły w dniu 15.09 2016r., w ramach pierwrszego zebrania ogólnego w bieżącym roku szkolnym, zostały wybrane Trójki Klasowe, których członkowie, jako przedstawiciele nowej Rady Rodziców, wzięli udział w jej posiedzeniu. Na spotkanie, również zgodnie z tradycją, zaproszona została Pani Dyrektor. Podczas obrad ustępująca RR przedstawiła bilans z ubiegłego roku oraz rozliczenie konta RR, zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną. Dla przypomnienia: stan konta RR w dniu 15.09 2016, zgodnie z przedłożonym wyciągiem z konta bankowego, wynosił 5803,31zł.
Następnym punktem obrad było głosowanie na członków nowego Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej (skład przedstawiamy obok). Zarówno była jak i nowo wybrana Przewodnicząca Rady Rodziców Kornelia Rabczyńska podziękowała serdecznie za zaufanie i omówiła w zarysie nasze plany na bieżący rok szkolny. Pani Dyrektor przedstawiła również Radzie propozycje odnośnie planowanych uroczystości i innych, ważnych dla naszych dzieci, wydarzeń w nowym roku szkolnym. Ponadto mieliśmy możliwość zwiedzania obecnie remontowanego szkolnego strychu i dyskusji na temat jego adaptacji na bibliotekę w połączeniu z czytelnią. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, będziemy mogli poszczycić się wyjątkowym zakątkiem, w którym nasze pociechy znajdą przytulne miejsce na spotkanie nie tylko ze światem książki.
Termin kolejnego zebrania, na którym przedstawimy m. in. terminarz planowanych przedsięwzięć, wyznaczyliśmy na czwartek 06.10.2016r.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY – RADA RODZICÓW

 
16/06/2016 Dzień trafiony w dziesiątkę!
W dniu 4-go czerwca na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej w Tworogu odbył się już długo planowany festyn z okazji Dnia Dziecka.
Piękna pogoda, liczne gry sportowe dla „dużych” i „małych” z ciekawymi nagrodami , rozrywka i muzyka w profesjonalnym wydaniu, bogata oferta kulinarna, bezpłatne przejażdżki bryczką, pokazy straży pożarnej, dmuchane zjeżdżalnie i ściana wspinaczkowa a przede wszystkim zaangażowanie licznych osób stworzyły niezapomniane przeżycie nam i naszym pociechom.
Bazę finansową zapoczątkowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej poprzez organizację imprez dochodowych w trakcie roku szkolnego ale to nie wszystko. Rada Rodziców Przedszkola w Tworogu, jako współorganizator, wykazała się po raz kolejny wysokimi umiejętnościami w dziedzinie domowych wypieków. Dyrekcja Szkoły i Przedszkola, Nauczyciele i Pracownicy szkolni oraz Rodzice wnieśli duży wkład swojej pracy. Ponadto skorzystaliśmy z pomocy finansowej Sołectwa Tworóg, Gminy Tworóg, GOK, GOPS oraz , jak zwykle, czynnego udziału naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, za co wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy !
Z pozdrowieniem – Rada Rodziców SP Tworóg

 
23/05/2016 Rozliczenie finansów Rady rodzoców
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zapoznania się z z budżetem Rady Rodziców za rok 2015/2016.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań, stanu konta przekazała Pani Mirosława Minor nasz skarbnik i szkolny minister finansów, podczas spotkania na zebraniu ogólnym 19.05.2016r.
W zakładce do pobrania oraz na tablicy ogłoszeń RR znajdziecie Państwo interesujące Was informacje.
Wszystkim rodzicom, instytucjom wspierającym nasze działania finansowo, serdecznie dziękuję.
Szczególne podziękowania składam na ręce Prezydium dla całej Rady.
DZIĘKUJĘ
Małgorzata Ziaja Dyrektor SP Tworóg

 
01/03/2016 Rozliczenie półroczne konta Rady Rodziców
Na ostatnim ogólnym zebraniu rodziców w dniu 04.02.2016 zostały przedłożone obroty oraz stan konta Rady Rodziców w pierwszym półroczu szkolnym.
Dla przypomnienia: stan konta z dnia 01.09 2015 wynosił 1352,11 zł. (w tym dotacja celowa wys. 700 zł. dla zespołu „Tworożanie”).
Obroty finansowe naszego konta nr 98 8466 0002 0000 0895 2000 0002 w BS Tworóg przedstawia poniższe zestawienie:


DOCHODY
Babski Comber 2327,66
Kiermasz świąteczny 420,00
Składki na Komitet Rodzicielski 3014,00
Darowizna zwrotu podatkowego Towarzystwa. Ubezpieczeniowego WARTA 1131,20
Kiermasz szkolny 59,00
Dochody razem 6951,86

WYDATKI
Dzień Nauczyciela; Pasowanie na Pierwszaka 156,00
Dzień Misia 254,40
Mikołaj 522.87
Czekolady świąteczne 472,50
Kredyt na doraźne potrzeby uczniów (zatwierdzony przez RR z 17.12 2016) 300,00
Wydatki razem 1705,77

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:
Dochody netto razem 5246,09
Nadpłata za poprzedni rok 1352,11
Inne obroty bankowe 24,45
Stan Konta RR z 02.02.2016 6622,65

Serdecznie pozdrawiam – Skarbnik RR, Mirosława Minor

 
17/01/2016 Spotkanie seniorów....
Rada sołecka Tworoga, wspierana przez Radę Rodziców SP Tworóg, OSP w Tworogu przygotowała piękne noworoczne spotkanie, które odbyło się dnia 16.01.2016r w Szkole Podstawowej w Tworogu. W spotkaniu uczestniczyli najstarsi mieszkańcy Tworoga oraz zaproszenie goście na czele z wójtem gminy Panem Eugeniuszem Gwoździem.
Uroczysty obiad poprzedzony został pięknym występem uczniów klas III z jasełkami pt "Tak, to on jest królem" Uczniów przygotowała Pani Katarzyna Mika i Beata Janiga.
Spotkanie upłynęło w bardzo przyjaznej atmosferze, w nastroju kolędowym.
Wszystkim organizatorom dziękuje za pracę i wsparcie tej pięknej inicjatywy, a uczestnikom jeszcze raz życzę zdrowia, radości na nadchodzące dni.
Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

 
29/12/2015 Zabawa Karnawałowa...
Rada Rodziców serdecznie zaprasza do wspólnej zabawy karnawałowej, która odbędzie się dnia 30.01.2016r .
Do tańca przygrywać będzie Zespół AREX, a będziemy się bawić od godz. 20.00 do rana przy suto zastawionych stołach w restauracji Barć Dębowa.
Sprzedaż biletów prowadzą: Kornelia Rabczyńska -607 931 708, Kwiaciarnia u Majki 500 729 873

Zapraszają organizatorzy: Rada Rodziców SP Tworóg

 
02/12/2015 Serdecznie Zapraszamy.....
Serdecznie Zapraszamy
Dyrekcja oraz Rada Rodziców SP Tworóg serdecznie dziękują za współpracę przy organizacji imprezy środowiskowej pod nazwą „Łańcuch serc św. Marcina”
Dzięki Państwa zaangażowaniu udało się zorganizować wspaniałą imprezę, której cały dochód w wysokości 1,362,02 PLN pragniemy przekazać podczas Jarmarku Adwentowego w dniu 12 grudnia 2015r. o godz.17.00 na rehabilitacje Darka Kaszuby.
Jednocześnie informujemy , że 17 grudnia odbędzie się indywidualna wywiadówka po której Rada Rodziców zaprasza reprezentantów Trójek klasowych na spotkanie uzupełniające wybory do Rady Rodziców.
Po wywiadówce indywidualnej klasy II oraz Rada Rodziców serdecznie zapraszają na Świąteczny Poczęstunek z którego dochód w całości przeznaczony będzie na dofinansowanie „Zielonej Szkoły”
Prezydium Rady Rodziców

 
01/12/2015 Prezydium Rady Rodziców informuje..
Szanowni Państwo!
Prezydium Rady Rodziców pragnie poinformować, że cały dochód z imprezy środowiskowej w wysokości 2327,68, przekazany został na konto Rady Rodziców. Dzięki aktywności i wielu pomysłom z rozwagą i systematycznością wdrażanych nasze konto rośnie. Propozycji na wykorzystanie dodatkowych środków jest wiele i wszystkie będą konsultowane z Państwem.
Dziękujemy za wsparcie, bądźcie kochani rodzice z nami.
Prezydium Rady Rodziców

 
01/12/2015 Dziękujemy za okazane serce...
Dyrekcja oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu serdecznie dziękują za współpracę przy organizacji imprezy środowiskowej pod nazwą „Łańcuch serc św. Marcina”, społeczności Gminnego Przedszkola w Tworogu, Gimnazjum w Brynku.
Dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się zorganizować wspaniałą imprezę, której cały dochód w wysokości 1.362,02 pragniemy przekazać podczas Jarmarku Adwentowego
w dniu 12.12.2015 r. o godz. 1700 na rehabilitację Darka Kaszuby.
Rada Rodziców, Dyrekcja SP Tworóg

 
16/11/2015 Łańcuch serc Św. Marcina
Obchody z okazji Św. Marcina mamy za sobą. Rozpoczęliśmy je uroczystym nabożeństwem, na końcu którego uczniowie naszej szkoły dali piękne przedstawienie śpiewem ilustrując życie Św. Marcina. Był Św. Marcin na koniu, który prowadząc orszak mieszkańców przedszkolaków i uczniów naszej szkoły, gimnazjum, przeszedł do sali GOK-u. Tam czekało na nas ognisko pod czujnym okiem strażaków, a na sali przygotowane przez rodziców smakołyki, nie brakło również Marcińskich rogali. Następnie wręczono nagrody Wójta Gminy Tworóg w konkursie na najpiękniejsze witraże. Nagrodzeni zostali:

Klasy I - III
Klasy IV- VI
I miejsce Julia Czaja kl. IIa
I miejsce Natalia Poloczek kl. IV b
II miejsce Natalia Kosma kl. III B
II miejsce Ania Król kl. IVa
III miejsce Martyna Nowak kl. IIc
III miejsce Mikołaj Warzecha kl. IV b
Wyróżnienie : Milena Dramska
Wyróżnienie : Marta Gliwa

Wręczono również Wyróżnienie Dyrektora Szkoła, kl. I – III :
1. Emilia Kaszuba kl. Ia
2. Emilia Śliwińska kl. IIa
3. Kinga Kowol kl. IIa
4. Krzysztof Hadamik kl. I b
5. Oliwia Rekus kl. I b
6. Dawid Stachańczyk kl, I b
7. Rozalia Jańczuk kl. I a
8. Oliwier Matysek kl. II b
9. Mariusz Mierzwa kl. Ib
10. Wiktoria Nowak kl. I a
11. Kinga Ignasiak I b
12. Kinga Król kl. II c

i podziękowania za udział dla:
1. Katarzyna Dembińska, kl. IIIb
2. Julia Świerzy kl. IIa
3. Maria Drabek, kl. Ib
4. Gruner Oliwia kl. Ib
5. Justyna Burda kl. IIIb
6. Emilia Szyguła , kl. III b
7. Małgorzata Włodarczyk kl. IIIb
8. Wiktor Mroziński Kl. IIIb
9. Łucja Żelosko kl. IIIb
10. Monika Wójcik kl. IIIa
11. Jan Caus kl. IIc
12. Piotr Mroziński kl. IIIb
13. Julia Ignasiak kl. IIIb
14. Bogdan Skrabania kl .III b
15. Marcel Szmude kl. Ia

Przedszkolakom nagrody wręczali nauczyciele przedszkola.
W dalszej części zabawy z dziećmi prowadzili animatorzy zapraszając do tańca, konkursów i śpiewu.
Cały dochód z imprezy przeznaczony zostanie na rehabilitację młodego mieszkańca naszej gminy Darka Kaszuby.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować ks proboszczowi,wójtowi gminy Tworóg , wszystkim mieszkańcom, Panu Adrzejowi Nowarze Radom Rodziców Przedszkola, Gimnazjum i SP, naszym strażakom, Radzie sołeckiej i Dyrekcji Gok-u.
Jestem przekonana, że świadectwo dane przez wszystkich uczestniczących w przygotowaniach i organizacji uroczystości zostawi w sercach naszych dzieci ślad, rozpoczynający kolejny rok łańcucha serc Św. Marcina.
Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

 
03/11/2015 Szykuje się zabawa..
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Tworogu wraz z Radą Sołecką Gminy Tworóg serdecznie zaprasza na BABSKI COMBER , który odbędzie się 14 listopada w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.
Więcej informacji na plakatach i u organizatorów
Zapraszamy.....szykuje się zabawa.

 
29/10/2015 Przydatne adresy stron internetowych
Szanowni Rodzice,
zachęcamy do zapoznania się z treścią ciekawych i wartościowych stron internetowych oraz artykułów, których spis przygotowaliśmy dla Państwa. Znajdują się w nim linki do materiałów dotyczących: wychowania, promocji zdrowia, wspierania czytelnictwa, a także sześciolatków w szkole.
Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje okażą się dla Państwa cennymi drogowskazami na krętej drodze rozwoju, opieki i wychowania Dzieci.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

 
29/10/2015 Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców

Serdecznie przypominamy o terminie kolejnego spotkania w dniu 05 listopada 2015r w świetlicy szkolnej, bezpośrednio po indywidualnych rozmowach z wychowawcami klas.
Na zebraniu planujemy ostatecznie zatwierdzić nasz Regulamin oraz krótko omówić bieżące terminy.
Zapraszamy do aktywnego udziału.
Z pozdrowieniami - Prezydium Rady Rodziców

 
05/10/2015 Rozliczenie finansowe...
Szanowni Państwo
Rozpoczynamy kolejny rok szkolny, a tym samym kolejny rok pracy nowo wybranej Rady Rodziców. Prace rozpoczynamy z niewielkim bilansem dodatnim tzn z kwotą 1508,71 ( z czego 700zł to dotacja celowa dla zespołu "Tworożanie". a szczegółowe rozliczenie dostępne jest w sekretariacie szkoły). Nowy rok, nowe pomysły, niektóre z nich już zostały wdrożone: tuż przy szatni znajduje się nasza tablica ogłoszeń, a w pobliżu niej skrzynka życzeń, udało nam się przekonać rady sołeckie i mieszkańców sołectw Nowa Wieś, Tworóg, Brynek, aby częścią tzw funduszy sołeckich wesprzeć inicjatywę obywatelska tzn, nasza szkołę i sukces zebraliśmy prawie 28 ty. zł.
Dzisiaj na zebraniu Rady Rodziców, będziemy planować nasza pracę, ustalając Plan Działań wraz preliminarzem budżetowym.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie na godz. 17.00.
Przew. R.R. kornelia Rabczyńska

 
16/09/2015 Podziekowania dla odchodzacej Rady Rodziców


Szanowni Państwo!
Dnia 14.09.2015 podczas spotkań klasowych wybrane zostały nowe Rady Oddziałowe, której przewodniczący tworzą Radę Rodziców. Spośród nowej 13 osobowej Rady Rodziców wybrano Prezydium Rady Rodziców w składzie: przewodnicząca Kornelia Rabczyńska
z-ca przew. Ewelina Szyguła
sekretarz Grażyna Godlewska
skarbnik Mirosława Minor.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Tomasz Czaja, Marek Sionkowski, Józef Krain
Odchodzącej Radzie pragnę podziękować za rok bardzo dobrej współpracy, natomiast nowo wybranej życzę powodzenia, sukcesów. Będąc przekonana, że razem możemy wiele, a wszystko to dla naszych dzieci rozpoczynamy kolejny rok pracy szkoły.
Małgorzata Ziaja Dyrektor SP Tworóg

 
7/09/2015 Spotkanie rodziców z nauczycielami i wychowawcami.
Serdecznie zapraszam na spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się 14.09.2015r bezpośrednio po spotkaniach klasowych ok. godz. 18.oo w Świetlicy Szkolnej.
Przewodnicząca Rady Rodziców

 
22/06/2015 Spotkanie Prezydium Rady Rodziców
Dnia 18.06.2015 odbyło sie spotkanie prezydium Rady Rodziców.
w porządku spotkania omówiono pkt:
Informacja o przygotowaniach szkoły do przyjęcia dzieci w kl I w roku szkolnym 2015/2016
Awans zawodowych nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015
Opinia w sprawie wskazania ubezpieczyciela w roku szkolnym 2015/2016
Medal dla uczniów promujących szkołę
Sprawy bieżące.

 
05/05/2015 Zapraszamy na dzień otwarty
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z wychowawcami, zapraszają na Dzień Otwarty dzieci 6 i 7 – letnie wraz z rodzicami
w dniu 13.05.2015 r. na godz. 1700.

Zapraszamy na Zajęcia Otwarte prowadzone przez naszych nauczycieli z wykorzystaniem nowoczesnych technik dydaktycznych oraz do zapoznania się z szkolną ofertą.
Serdecznie zapraszam dyrektor SP Małgorzata Ziaja

 
27/04/2015 Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 15.04.2015r.

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Sląskich w Tworogu uprzejmie informuje, że dnia 15.04 2015 r. uczestniczyliśmy we wspólnym posiedzeniu Komisji Gminnych.
Zgodnie z uprzednio podanymi nam informacjami jednym z głównych punktów obrad miało być wydanie opinii w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tworogu.
Propozycja rozbudowy naszej szkoły została przedstawiona jako ostatni, trzeci , punkt dyskusji. Poprzedzające go obydwa rozwiazania alternatywne obejmowały:
1. Przeniesienie klas 6-tych do Gimnazjum w Brynku
2. Zmiana obwodów; przyłączenie Nowej Wsi Tworoskiej, części Brynka do Boruszowic
Punkt pierwszy, jako niezgodny z przepisami prawa, został z góry odrzucony na początku obrad. Szczegółowej dyskusji podlegał natomiast punkt drugi, który po rozleglej analizie statystyczno-ekonomicznej został poddany glosowaniu.
Po wystąpieniu Pani Dyrektor naszej szkoły jak i przedstawicieli Rady Rodziców Radni Gminy Tworóg jednogłośnie, przy dwóch wstrzymujących się głosach odrzucili propozycje zmiany obwodów. Przyjęto decyzję o przygotowaniu dodatkowej klasy i przeniesieniu gabinetu dyrektora i sekretariatu na. zaadaptowany strych. Natomiast w kolejnym punkcie rozważano propozycję rozbudowy szkoły, wskazując jako źródło finansowania środki wynikające z ograniczenia tzw. funduszy sołeckich.
Wynikające z tego dalsze ustalenia dotyczące realizacji postanowienia Komisji będą przedmiotem rozmów, które zamierza przeprowadzać Wójt Gminy Tworóg z Dyrekcją naszej szkoły o.raz kolejnej sesji Rady Gminy
Dziękujemy wszystkim osobom, które swoim działaniem i aktywnością społeczną wnoszą wkład w ten, ważny dla naszych pociech, rozwój Szkoły Podstawowej w Tworogu.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowe im. Powstańców Sląskich w Tworogu

 
02/04/2015 Serdeczne życzenia....
Z okazji Świąt Wielkanocnych serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia, uśmiechu na nadchodzące świąteczne dni dla wszystkich uczniów, rodziców, składają nauczyciele i pracownicy SP Tworóg

 
16/02/2015 Przygotowania szkoły do roku szkolnego 2015/2016
Szanowni Państwo
Dzisiaj na spotkaniu Komisji budżetowej i społecznej oraz przedstawicieli organu prowadzącego gminy Tworóg, dyskutowano na temat perspektyw rozwoju w kontekście rozbudowy szkoły. Stanowisko szkoły prezentowane było przez Dyr. Małgorzatę Ziaja oraz Prezydium Rady Rodziców tj. Panią Grażynę Godlewską, Panią Ewelinę Szygułę, Panią Kornelię Rabczyńską, przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Panią Renatę Stasz. W ożywionej dyskusji argumentowano potrzebę rozbudowy szkoły. Przewodniczący Rady Gminy wspierany głosem wójta Eugeniusza Gwoździa i wójta Klaudiusza Wiedra podsumowując spotkanie stwierdzili, że jest to przyczynek do merytorycznej dyskusji Komisji Budżetowej, a w niedalekiej przyszłości Rady Gminy.
Pełni wiary i optymizmu czekamy na decyzje włodarzy naszej gminy.
Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

 
16/02/2015 Zaproszenie na spotkanie Rady Rodziców
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców w dniu 24 lutego o godz. 17.00 w sali świetlicy szkolnej. W planie spotkania min. informacja dyrektora szkoły na temat realizacji zadań wynikających z Planu Pracy za I okres roku szkolnego 2014/2015 oraz sprawozdanie z spotkania przedstawicieli Rady Rodziców i dyrekcji szkoły z władzami Gminy Tworóg na temat planów rozbudowy szkoły.
Przewodnicząca Rady Rodziców Kornelia Rabczyńska
Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

 
07/01/2015 Serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami...
Szanowni Państwo
Pragnę serdecznie podziękować za zaangażowanie z jakim Państwo włączacie się w inicjatywy podejmowane przez naszą szkołę. Świadomość i przekonanie, że jesteście Państwo z nami dodaje nam siły i skrzydeł.
Pełni wiary, że wspólnie możemy więcej wkraczamy w Nowy Rok.
Małgorzata Ziaja Dyrektor SP Tworóg

 
19/12/2014 Radosnych Świąt i Szczęsliwego Nowego Roku..
Życzę zdrowych, szczęśliwych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Niech gwiazdka szczęścia, pomyślności i zdrowia świeci przez cały 2015 Nowy Rok.
Pragnę podziękować za wspaniałą współpracę, życząc samych sukcesów w nadchodzącym roku
Dyrektor SP Małgorzata Ziaja

 
16/12/2014 Dziękujemy za słodycze...
W dniu 05.12. 2014 r. w naszej szkole odbył się Mikołajkowy "Czerwony Dzień". Wśród wielu atrakcji w tym dniu, został przeprowadzony konkurs z poszczególnych klas na najładniej ubranego "Mikołaja i Mikołajkę", wybory szkolnego Mikołaja i Mikołajkę oraz najładniejszego Mikołaja- nauczyciela. W poszczególnych klasach wybrano następujących najpiękniejszych Mikołajów:

Klasa I a: Maciej Matuszek i Liliana Warzecha;
Klasa I b: Oliwer Matysek i Milena Gansiniec;
Klasa I c: Szymon Bal i Paulina Jaworek;
Klasa II a: Kacper Pawelak i Kinga Gruner;
Klasa II b: Kamil Gwóźdź i Amelia Poloczek;
Klasa III a: Kamil Zgodzaj i Anna Król;
Klasa III b: Szymon Matysek i Roksana Śliwakowska;
Klasa IV a: Marcin Kowoll i Matylda Nowak;
Klasa IV b: Antoni Jaruszowic i Klaudia Kaszuba;
Klasa V a: Mateusz Kotalczyk i Dominika Kwiecińska;
Klasa V b: Oskar Gwóźdź i Marta Matuszek;
Klasa VI a: Michał Konieczny i Sara Bieńko;
Klasa VI b: Kacper Lis i Aleksandra Chmiel.


W czasie "Czerwonego apelu" na sali gimnastycznej spośród najpiękniejszych klasowych mikołajów jury w towarzyszącym im aniołku i diabełku wybrało spośród poszczególnych klasowych Mikołajów najpiękniejszego szkolnego Mikołaja i Mikołajkę:

Macieja Matuszek i Roksanę Śliwakowską


Uczniowie wybierali najpiękniej ubranego Mikołaja- nauczyciela w czasie przerw lekcyjnych wrzucały swoje głosy do specjalnej czerwonej skrzynki. Pod dokładnym okiem nauczyciela matematyki pani Anny Pawłowskiej oraz klasy VI a najwięcej głosów z czerwonej skrzynki zdobyła pani Krystyna Kaszuba - aż 86 głosów najlepiej prezentującego się Mikołaja - nauczyciela. Wynik wyboru Mikołaja- nauczyciela ogłoszono na sali gimnastycznej na "Czerwonym apelu".

Wspólnota uczniowska gorąco dziękuje Radzie Rodziców za smaczne Mikołajkowe prezenty w postaci czekolad. DZIĘKUJEMY!!!

 
08/12/2014 "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła"
W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej Fundacja Dzieci Niczyje zapewnia:

uczniom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, bezpłatną i anonimową pomoc i wsparcie konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (linia dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz).
rodzicom, nauczycielom oraz przedstawicielom podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży bezpłatną pomoc konsultantów Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl).


116 111 i 800 100 100 nie są numerami alarmowo-ratunkowymi. Jeśli potrzebna jest natychmiastowa pomoc, prosimy dzwonić pod numer alarmowy 112 (policja, straż pożarna, pogotowie).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
18/11/2014 przygotowania do sprawdzianu klas VI
Szanowni Państwo!

Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której zostały stworzone specjalne zakładki porządkujące informacje dotyczące nowej formuły sprawdzianu, która będzie obowiązywała w tym roku szkolnym.
Dla uczniów, którzy od roku szkolnego 2014/2015 będą pisali sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej, zamieszczono film instruktażowy (poniżej) na temat przebiegu sprawdzianu, rodzajów zadań i sposobów podawania odpowiedzi. Dla ich rodziców przygotowano szczegółowe informacje dotyczące między innymi struktury sprawdzianu, podstawowych zasad jego przeprowadzania i informacji, jakie znajdą się na zaświadczeniu o wynikach. Nie zabrakło także zakładki dla nauczycieli, w której znalazł się cykl czterech wykładów dotyczących zmian w sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 przygotowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.
Zapraszamy na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 
17/11/2014 Konto Rady Rodziców
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam do wsparcia finansowego Rady Rodziców.
Wpłat można dokonywać na:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tworogu:
98 8466 0002 0000 0895 2000 0002

Dziękuję za wszelkie wpłaty.
Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

 
11/11/2014 Łańcuch serc Św. Marcina.
Po raz drugi organizowaliśmy dzień Św. Marcina w Tworogu. Pogoda sprawiła nam psikusa, i przełożyliśmy obchody z dnia 8 listopada na dzień 10 listopada. Wszyscy współorganizatorzy utworzyli prawdziwy łańcuch serc Św. Marcina i wszystkie zaplanowane pkt spotkania udało się zrealizować w zmienionym terminie.
Dziękuję wszystkim:ks. Proboszczowi, ks wikaremu wójtom, radnym, Straży Pożarnej , dyrektorom Gimnazjum i Przedszkola w Tworogu, Prezesowi ZUK i jego pracownikom, aktorowi odtwarzającemu rolę Św. Marcina, Sołeckiej Radzie z Tworoga, nauczycielom, uczniom i rodzicom.
Drodzy rodzice zorganizowaliśmy wspólnie wspaniałą imprezę na "6", zdaliśmy egzamin z solidarności w imię realizacji zadania wychowania młodego pokolenia w duchu odpowiedzialności, i wrażliwości na potrzeby innych. To był ważny dzień, bowiem tak wiele osób otwarło swoje serce na potrzeby innych.
Dziękuję, dziękuję pełna nadziei, że kolejne imprezy i spotkania przed nami.
Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

 
04/11/2014 Spotkanie Rad Rodziców
W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie przedstawicieli Rad Rodziców oraz Rad Pedagogicznych Przedszkola w Tworogu, Szkoły Podstawowej w Tworogu oraz Gimnazjum w Brynku. Głównym powodem spotkania były przygotowania do obchodów Dnia Św. Marcina pod hasłem "Łańcuch serc Św. Marcina". Ustalono szczegółowy program, podzielono się obowiązkami i praca rusza pełną parą- prawdziwa burza mózgów.
Zapraszamy zatem do spotkania serc Św. Marcina w dniu 08.11.2014 na godz. 16.00 do Kościoła Parafialnego w Tworogu, a następnie przy ognisku za Urzędem Gminy w Tworogu.

 
03/09/2014 Spotkanie Rady Rodziców
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców w poniedziałek tj. 15.09.2014r po spotkaniach klasowych, na których wybrane zostaną klasowe Rady Rodziców.
Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

 
24/06/2014 Dziękuję za wspaniała wspólpracę....

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękujemy za współpracę i wszelkie dobro okazane szkole. Dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas, przychylność i za to, że jesteście z nami.
Dziękujemy
Nauczyciele i Dyrekcja szkoły

 
01/06/2014 Międzynarodowy Dzień Dziecka
Wszystkim uczniom naszej szkoły składamy serdeczne życzenia w dniu Waszego święta. Radości, radości, radości ...i wiary, że jesteście dla nas najważniejsi. Do życzeń dołączamy coś słodkiego.
Rada Rodziców

 
19/05/2014 Spotkanie Rady Rodziców
Dnia 16.05,2014r w szkole miało miejsce spotkanie Rady Rodziców. Podczas spotkania Dyrektor szkoły przedstawił sprawozdanie z pracy szkoły, z uwzględnieniem przygotowania szkoły do przyjęcia dzieci 6 letnich oraz planowanych prac remontowych podczas wakacji.
Przewodnicząca Rady Rodziców przekazała informację dotycząca stanu finansów. Rada Rodziców na dzień 16.05.2014 dysponuje kwotą 2800zł. Podjęto decyzję o przekazaniu środków na zorganizowanie Pikniku z okazji Dnia Dziecka oraz pikniku klas VI z okazji zakończenia roku szkolnego.

 
25/04/2014 Spotkanie Rady Rodziców
Serdecznie zapraszam na spotkanie Rady Rodziców dnia 16.05.2014r o godz. 18:00, które odbędzie się w świetlicy szkolnej.
Przewodnicząca Rady Rodziców K.Rabczyńska i Dyrektor M.Ziaja

 
12/03/2014 Sport to zdrowie....i dobra zabawa
Rada Rodziców serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na wspólne zajęcia sportowe w każdy wtorek w szkolnej sali gimnastycznej.

 
22/02/2014 Ankieta dla rodziców i dyrektora szkoły
We wrześniu 2014 roku po raz pierwszy przyjdą do szkoły dzieci urodzone w pierwszej połowie roku 2008. W związku z tym MEN prowadzi szeroko zakrojoną akcję sondażowo-informacyjną sprawdzając gotowość placówek na przyjęcie 6-latków. W naszej szkole również przeprowadzono ankietę dla Dyrektora i Rodziców . Zgodnie z zaleceniem Kuratorium Oświaty prezentujemy Państwu wynik zbiorowy ankiety. Więcej na temat przyjęcia do szkół dzieci 6 letnich na stronie http://www.6latki.men.gov.pl/ oraz w dokumentach do pobrania.

 
16/12/2013 Serdecznie dziękujemy...
Rada Rodziców składa serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, którzy wspierają nas w naszej pracy i inicjatywach. Na nadchodzący rok życzymy wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń
Prezydium Rady Rodziców.

 
18/11/2013 Spotkanie Serc Św. Marcina
Rada Rodziców składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły w przygotowaniach i przeprowadzeniu imprezy środowiskowej Spotkanie serc Św. Marcina. Mamy nadzieję, że spotkanie to wpisze się na stałe w kalendarz imprez, i będzie dostarczać nam wielu pozytywnych emocji i wzruszeń. Pragniemy szczególnie podziękować Radzie Rodziców z tworogowskiego przedszkola i gimnazjum w Brynku. To była nasza wspólna impreza i mamy nadzieję, że da ona początek owocnej współpracy.
Dziękujemy i zapraszamy za rok na spotkanie serc św. Marcina.

 
15/11/2013 Zabawa Andrzejkowa
Rada Rodziców serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w zabawie andrzejkowej, która odbędzie się w ostatnią sobotę listopada tj 30.11.2013 w sali GOK-u od godz. 17:00.
Bilety w cenie 40zł od osoby do nabycia w sekretariacie szkoły oraz w sklepie malarskim Pani Sobania.
W cenie biletu poczęstunek, dobra zabawa przy muzyce, i wiele innych atrakcji.
Zapraszamy

 
16/09/2013 Prezydium Rady Rodziców
Szanowni Państwo
Dnia 16.09.2013r wybrano nowe Prezydium Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną.
Nowo wybranym członkom Klasowych Rad Rodziców oraz prezydium Rady Rodziców gratulujemy i życzymy powodzenia .....zbieramy siły i pomysły do pracy w nowym roku szkolnym.

Dyrektor szkoły Małgorzata Ziaja

 
11/09/2013 Spotkanie Rady Rodziców
Szanowni Państwo !
Serdecznie zapraszam na spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się po spotkaniu klasowym w dniu 16.09.2013r w Świetlicy szkolnej. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze sprawy wynikające z zadań zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2013/2014. Przedstawione również zostanie rozliczenie z finansów za rok 2012/2013.
Dyrektor szkoły Małgorzata Ziaja

 
29/06/2013 Serdecznie dziękujemy !

Drodzy Rodzice!
Oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny 2012/2013. Uczniowie rozpoczynają zasłużony wakacyjny wypoczynek.
Pragniemy na ręce Państwa złożyć serdeczne podziękowania za wsparcie, pomoc, okazywaną życzliwość.
Dziękują uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tworogu

 
15/05/2013 Spotkanie Rady Rodziców
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców w dniu 22.05.2013r . W programie spotkania między innymi omówienie planowanych imprez z okazji Dnia Dziecka oraz Pikniku Rodzinnego.

 
17/03/2013 MAMY PIĘKNĄ KAMERĘ
Rada Rodziców naszej szkoły przekazała nam piękną kamerę. Zakupiona została z środków finansowych naszej Rady. Już korzystaliśmy, badając jej możliwości podczas kilku imprez szkolnych.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy...

 
11/02/2013 SPOTKANIE W SZKOLE
Dnia 11.02.2013r odbyło się spotkanie Rad Rodziców z zastępcą wójta Panem Klaudiuszem Wiedrem i dyrekcją szkoły. Tematem spotkania była prezentacja założeń koncepcji połączenia naszej szkoły z Gimnazjum w Brynku. W swobodnej dyskusji uczestnicy spotkania prezentowali swoje stanowisko. Spotkanie poprzedziło obrady radnych podczas wspólnego spotkania komisji w dniu 18.02,2013r.

 
17/01/2013 Spotkanie Rady Rodziców
Dnia 17.01.2013 odbyło się spotkanie Rady Rodziców. W porządku spotkania były min. następujące pkt.
1. Sprawozdanie z przeprowadzonej imprezy środowiskowej - zabawa andrzejkowa.
2. Opinia w sprawie przedłużenia powierzenia obowiązku Dyrektora Szkoły dla Małgorzaty Ziaja.
3. Wniosek Dyrektora szkoły aby z prowizji z ubezpieczenia zakupić dla szkoły kamerę.

 
20/12/2012 Grudniowe imprezy środowiskowe....
Rada Rodziców składa serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie i organizację Zabawy andrzejkowej oraz Kiermaszu świątecznego. Zaś wszyskim uczniom i nauczycielom z okazji zblizających się świąt składa serdeczne zyczenia.
Tradycyjnie wraz z życzeniami przekazuje dzieciom pod choinkę słodki upominek.

 
27/11/2012 Zebranie Rady Rodziców
Dnia 26.11.2012r odbyło się zebranie Rady Rodziców. W porządku spotkania były następujące pkt.
1.Zabawa andrzejkowa rodziców.
2.Kiermasz zimowy.
3.Ocena pracy dyrektora szkoły Małgorzaty Ziaja.
4.Sprawy bieżące.

 
14/11/2012 Wpłaty na Radę Rodziców
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż wpłaty na konto Rady Rodziców można dokonać bezpośrednio na konto w Banku Spółdzielczym w Tworogu nr :98 8466 0002 0000 0895 2000 0002, lub bezpośrednio u wychowawcy klasy i sekretariacie szkoły.
Za wszelkie przekazane środki finansowe serdecznie dziękujemy!

 
13/11/2012 Rada Rodziców zaprasza....
Rada Rodziców zaprasza do wspólnych zajęć rodziców wraz z dziećmi na sali gimnastycznej w naszej szkole w każdą środę od godz.18:00 do 20:00. Koordynatorem zajęć jest Pani Małgorzata Zielińska. Gwarantujemy dobrą zabawę, trochę zdrowego zmęczenia i dużo ruchu. Zapraszamy!

 
Zabawa Andrzejkowa 01/12/2012r.
Rada Rodziców serdecznie zaprasza do udziału w zabawie andrzejkowej, która odbędzie się dnia 01.12.2012 od godz. 17:00 w sali GOk-u. Bilety w cenie 40 zł od osoby do nabycia w sekretariacie szkoły oraz w sklepie z farbami u Pani Sobania. W cenie biletu: dobra zabawa, pięknie przystrojona sala, ciepła obiadokolacja oraz inne atrakcje. Dochód z imprezy zasili konto Rady Rodziców. Zapraszamy!!!